Boosta ditt digitala varumärke PDF Utskrift E-post
2012-06-01
Enligt en ny undersökning spelar de sociala medierna stor roll för framgången i yrkeslivet. Det är därför extra viktigt att du har koll på hur ditt digitala varumärke ser ut. Kanske är din Linkedin-profil inte är uppdaterad? Eller har någon skrivit felaktig om dig eller ditt företag på Twitter utan att du noterat det? Stämmer ditt personliga varumärke överens med ditt digitala varumärke? Här får du reda på varför det viktigt att bevaka detta. Digitala varumärke

Det finns en direkt koppling mellan användande av sociala medier och framgång i yrkeslivet, detta enligt en studie framtagen av Millward Brown på uppdrag av Google som CFOWorld skrev om i dagarna.

Studien visar att 86 procent av de som använder sociala medier frekvent nyligen har fått någon form av befordran i jämförelse med 61 procent av de som inte använder sociala medier. Chefer i företag bekräftar ovanstående då en majoritet anser att anställda som är aktiva i sociala medier har större möjligheter att bli befordrade.

I mediebranschen pratar man ofta om varumärken och varumärkesbyggande. Idag återspeglas ditt personliga varumärke mycket i din närvaro i sociala medier, eller icke-närvaro. Det påverkar också. En färsk studie av Prat PR och Netigate visar att 75 procent av Sveriges befolkning använder sociala medier minst en gång i veckan. Ju fler som är aktiva i sociala medier, desto viktigare är det för dig att veta hur ditt digitala varumärke ser ut.

Bevaka i förbyggande syfte
Det är viktigt att ha koll på, och bevaka, sitt digitala varumärke. Chanserna att kunna förebygga en mindre kris eller rätta till felaktig information ökar om du vet vad som skrivs om dig och/eller ditt företag.

Kommunikationsbyrån Penn Strategies delade nyligen med sig av fördelarna med att bevaka vad som sägs om dig eller ditt företag i sociala medier, och varför det bör finnas med i ditt övergripande strategiarbete: 

• Bevakning av sociala medier ger ett riktigt perspektiv på hur andra ser på ditt varumärke. Det bidrar till att du får insikt om hur ditt varumärke uppfattas. Det är vad marknaden tycker som spelar roll.

• Det bidrar till att bygga och utveckla nya relationer. Du kan hitta likatänkande företag som du kan samarbeta med.

Konkurrensbevakning. Fler och fler företag är aktiva i sociala medier och delar med sig av information, vilket du kan dra nytta av. Kanske hittar du namn på dina konkurrenters investerare på Facebook?


Artikelförfattare:
Johanna Westin | Skribent inom PR och massmedierelationer
Prat PR | Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

• Möjlighet att interagera med befintliga och potentiella kunder. Nöjda kunder kan bli dina varumärkesambassadörer.

Konkurrensfördelar. Vi gillar att berätta för omvärlden vad som är bra och vad som är mindre bra. Genom att utnyttja det kan du få gratis recensioner och höra vad andra egentligen tycker om ditt eller ditt företags varumärke.

• Hantering av ditt digitala varumärke. Lyssna på vad som sägs och hur du uppfattas. Det är viktigt att reagera snabbt innan opinionen sprider sig.

Mitt råd som PR-konsult är att du kan vårda ditt varumärke exempelvis genom att alltid uppdatera dina digitala profiler med relevant och aktuell information eller att som företagare finnas där din målgrupp finns. Finns din målgrupp på Twitter kanske du också ska finnas där.

Bevaka ditt digitala varumärke gör du genom att kontinuerligt googla dig själv och/eller ditt företag. Vilket sökresultat hamnar i topp och visar resultatet vem du är och vill uppfattas? För att optimera sökresultatet på exempelvis Google kan du göra en sökordsoptimering och förbättra sökresultaten.

Ett annat sätt är att anlita någon form av digital bevakningstjänst för att göra bevakningen åt dig. En av de främsta anledningarna till att folk inte kontinuerligt bevakar sitt digitala varumärke är tidsbrist. Då kan en extern leverantör göra bevakningen åt dig och rapportera resultaten kontinuerligt.

Man kan såklart inte påverka allt som skrivs i de sociala medierna, men genom bra och kvalitativ bevakning har du i alla fall möjlighet att korrigera felaktiga uppgifter och alltid se till att ditt digitala varumärke är så aktuellt som möjligt.

 

>> Konsten att sälja in en nyhet

>> Så följer du upp din marknadsföring på nätet

>> Blondinbella tipsar: Så lyckas du med bloggen


 

Senast uppdaterad ( 2012-06-04 )