Checklista för att nå önskat resultat PDF Utskrift E-post
2013-11-01

När säljcoachen Ulla-Lisa Thordén hjälper företag med deras strategier och säljande brukar hon fråga om de är nöjda med föregående års resultat och ofta är svaret nej. Kärnfrågorna är då, hur stort var glappet och varför uppstod det? Det visar sig ofta att företaget missat på sina säljaktiviteter. Här är därför en kort checklista där du kan se om du är på rätt spår mot ett önskat resultat.

checklista för att nå ökad försäljning

Hur ofta hinner du reflektera över hur det egentligen står till på det företag där du jobbar eller som du rent av driver själv? Alltför många jobbar på för fullt och hinner varken titta upp eller ned för att kolla mål, riktning eller hastighet.

När jag därför tar tag i företag för att hjälpa till med deras strategier och säljande aktiviteter, brukar jag först fråga om man är tillräckligt nöjd med föregående års resultat. Oftast får jag ett nej till svar. Och därefter kommer kärnfrågorna – hur stort var glappet och varför uppstod det? Svaren brukar bestå i allt från konjunkturen till att man haft för mycket att göra. Men när vi analyserar situationen närmare brukar det visa sig att företaget helt enkelt missat på sina säljande aktiviteter. Hur ser det ut hos dig?

Här kommer en kort checklista, där du kan se om du är på rätt spår mot ett önskat resultat – än finns det tid att accelerera.

1. Har du/ ni klara säljmål som du följer upp varje vecka? När du ligger bra till vecka efter vecka kan du jobba panikfritt mot målet.

2. Är säljrollerna fördelade internt med en budget för var och en (som följs upp)? Det gäller att våga se siffrorna i ögonen och dra slutsatser.


 

Ulla-Lisa ThordenUlla-Lisa Thordén l Säljcoach, föreläsare och författare
Republic l www.thorden.se

3. Genomför du/ ni tillräckligt många säljande kontakter med potentiella kunder? Tänk på att ca 20 % av kunderna försvinner för de flesta av oss under året av olika skäl –vem vill du ersätta dem med?

4. Är du säker på att du tar rätt betalt och inte släpar på gamla vänskapspriser? Troligen levererar du 120% som det proffs du är men fakturerar endast för ca 80% - vem står för mellanskillnaden? Jo, din plånbok!

5. Driver du/ ni på säljandet så att inget fastnar på vägen? Gamla surdegar är bäst att baka färdigt. Släpp en gammal offert, den blir inte hetare hos kunden ju längre tiden går. Lura inte dig själv att du har saker på gång, gå vidare.

6. Drar du/ ni slutsatser under året och justerar mot målet…? Att ha ett fast grepp om säljarbetet och resultatet ger möjligheter att justera där det behövs. Fler möten, avskeda en olönsam kund på ett trevligt sätt, höj priset, ta mer betalt för blixtjobb, bli tuffare i din köparroll etc. Varje sparad krona är värd dubbelt!

Visserligen kan konjunkturen gripa in med vassa klor och branschen kan gå igenom ett stålbad – men genom att ha järnkoll på siffrorna kan du faktiskt styra din skuta själv, även i full storm.

 

 

Ulla-Lisa Thordén ger fler tips inom försäljning:

>> Öka försäljningen inför nästa år

>> Förbättra din säljteknik

>> Sälj mer på mässan - tips från säljcoachen

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad ( 2013-11-01 )