Två trafikplanerare sökes (1 läser) (1) Gäster
Till sista Svara på det här inlägget Favoriserade: 0
ÄMNE: Två trafikplanerare sökes
#15549
btbsilent (Medlem)
Inlägg: 499
graph
Medlem Offline Klicka här för att se användarens profil
Två trafikplanerare sökes 3 månader, 3 veckor ago  
Om tjänsterna
Som trafikplanerare med fokus på stadsbyggnadsprojekt och områdesplanering ansvarar du för trafikplaneringsfrågor i både små och stora projekt som rör Stockholms stadsutveckling och stadens bostadsmål om 140 000 nya lägenheter till 2040. Du medverkar i de tidiga stadsbyggnadsprocesserna för att framkomlighetsstrategin ska förverkligas, där staden prioriterar kapacitetsstarka färdmedel och en ökad stadsmässighet. Du har också ett geografiskt områdesansvar för en särskild del av norra Stockholm där du samordnar, planerar och genomför olika insatser och åtgärder samt att du stöttar trafikkontorets trafikhandläggare i medborgarkontakten inom ditt ansvarsområde. Du har ett nära samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Som trafikplanerare med inriktning mot projektledning arbetar du framförallt med att initiera och ansvara för projekt som rör både större och mindre gatuombyggnader för att skapa ett hållbart transportsystem med levande och attraktiva miljöer. Centrala delar i detta är att bygga en trygg och säker stadsmiljö med god framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik.. Du ansvarar för investeringsprojekt från tidigt skede till och med systemhandling och genomförandebeslut, vilket bland annat innebär att ansvara för framtagande av beslutsunderlag samt fungera som beställare för utredningar och projektering. En viktig del av ditt arbete som projektledare är att tillsammans med din projektgrupp göra avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen.

I båda tjänsterna kan du också komma att arbeta i samverkansprojekt som bedrivs av externa aktörer så som trafikverket och trafikförvaltningen. I dessa projekt är du kontorets representant och sakkunnig trafikplanerare. Arbetet som trafikplanerare är självständigt med stort eget ansvar samtidigt som du ingår i en enhet med 15 trafikplanerare med liknande arbetsuppgifter vilket ger ömsesidigt stöd, kunskapsutbyte och utveckling. På avdelningen finns både generalist- och specialistkompetenser vilket gör att det finns goda möjligheter till kunskapsutbyte och samverkan med ett stort antal kollegor. Stockholms stad erbjuder också egna kompetenshöjande utvecklingsprogram för sina medarbetare. Gemensamt för oss på trafikplanering är att vi arbetar med att utveckla staden på både kort och lång sikt med Stockholmarnas behov i fokus.

Kvalifikationer

• Du ska ha högskoleexamen eller motsvarande med inriktning mot trafik- och/eller samhällsplanering.
• Du ska ha dokumenterad erfarenhet från arbete med trafik- och/ eller samhällsplanering.
• Du ska vara kommunikativ i det svenska språket i tal och skrift.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller samordning.
• Det är meriterande om du innehar körkort.

Vid intervjun kommer vi lägga stor vikt vid följande förmågor och färdigheter:

Du arbetar bra med andra människor, har en förståelse för hur människan tar till sig kunskap och du har förmågan att anpassa din kommunikation beroende på mottagare. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du är strategisk och ser på sakers långsiktiga betydelse och utifrån det gör du korrekta avvägningar och prioriteringar. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du handlar i enlighet med fattade beslut och verksamhetens mål, policys och riktlinjer. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/41d4d86df7c6
 
  Logga in för att svara.
Till början Svara på det här inlägget
Powered by FireBoardfå de senaste inläggen direkt till ditt skrivbord