Skriv en korrekt faktura - checklista PDF Utskrift E-post
2016-09-27
Se till att dina fakturor innehåller rätt och korrekta uppgifter. Annars risker du att skapa problem, både för det egna företaget och för din kund. Här får du en checklista från på hur du skriver en korrekt faktura.
faktura.jpg

Uppgifter en faktura ska innehålla
När din faktura gäller försäljning inom Sverige ska den innehålla uppgifter om:
• Namn och adress, både för säljare och kund. Observera att förkortningar på företagsnamn är endast tillåtna i välkända fall, exempelvis SAS eller ABB. Om köparen har flera adresser gäller den adress som köparen har angett till säljaren. Är säljaren ett aktiebolag ska fakturan också innehålla företagets fullständiga registrerade namn, ort där styrelsen har sitt säte och organisationsnummer.

• Vad fakturan avser, exempelvis mängd/omfattning och art av de produkter och tjänster som levererats

• Fakturanummer

• Faktura- och förfallodatum. Om leveransen av varorna eller tjänsterna har utförts på ett annat datum än det då fakturan utfärdades, ska även leveransdatum vara med. Om det inte går att fastställa exakt datum, exempelvis när en tjänst genomfördes accepteras istället leveransmånad. I en samlingsfaktura ska varje enskilt leveransdatum anges.

• Plus- eller bankgiro som betalning ska ske till.

• Beskattningsunderlag och skattesats. Beskattningsunderlaget är beloppet som mervärdesskatten ska beräknas på. Det ska anges per skattesats (även för momsfri omsättning) och skattesatsen ska framgå. Enhetspriset exklusive skatt ska också anges och eventuella prisnedsättningar och rabatter om dessa inte är inkluderade i enhetspriset.

• Momsbelopp, det räcker med det totala beloppet.

• Momsregistreringsnummer, godkänd för F-skatt.

• Om säljaren ska ha rätt att ta ut dröjsmålsränta måste information om att dröjsmålsränta tas ut vid försenad betalning vara med på fakturan.

I de fall det är köparen som ska redovisa momsen på omsättningen, så kallad omvänd skattskyldighet, ska det på fakturan finnas uppgift om köparens momsregistreringsnummer samt en hänvisning till varför säljaren inte har lagt moms på fakturan.

 

Artikelförfattare:
PwC

Information som är bra, men inte tvingande, att ange vid försäljning av tjänster:
• Kundens referens

• Säljarens kontaktperson och telefonnummer

Uppgifter på en förenklad faktura
En förenklad faktura ska innehålla uppgifter om:
• Fakturadatum
• Identifiering av säljaren och organisationsnummer
• Identifiering av vad som har tillhandahållits
• Moms eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna moms.

En förenklad faktura får skickas till en köpare när fakturabeloppet är mindre än 2 000 kr inklusive moms och när handelsbruket inom den berörda branschen, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna gör det svårt att följa kraven för att utfärda en ordinarie faktura.

Övriga regler
Du kanske lagrar företagets alla fakturor på datorn men, betalda och obetalda fakturor ska du också skriva ut och sätta in i en pärm i datumordning. Pärmen lämnar du sedan till din redovisningskonsult eller revisor.

 

Gå vår webbkurs

>> Hitta fler lönsamma kunder

 

Läs fler artiklar som berör företagets ekonomi

>> Så skapar du lönsamhet i företaget

>> Artikelserie: Så höjer du dina priser del 1

>> Så undviker du bluffakturor och falska avtal

>> Kontakta PwC för rådgivning  

Senast uppdaterad ( 2016-09-27 )