Rapport: Företagare och mamma - hur fungerar det? PDF Utskrift E-post
2010-03-08

Byråkrati, tidsbrist och rädsla för att inte få ihop livspusslet, är några av de faktorer som gör att kvinnor idag inte startar företag. Det framgår av Driftig.nu:s undersökning med syfte att ta reda på hur företagande och föräldraskap fungerar för kvinnor och hur företagarmammor ser på det svenska trygghetssystemet.

Företgare och mamma

Undersökningen genomfördes bland medlemmar i Driftig.nu, Sveriges största mötesplats för kvinnor som vill starta eller driver företag idag. Rapporten presenterades på frukostseminarier i samband med Internationella Kvinnodagen.

Småföretagare som växer med underkonsulter
Totalt har 923 personer deltagit i enkäten. Av dessa driver 78 procent företag idag. Respondenterna driver främst små- eller enmansföretag där 68 procent arbetar själva i företaget, lika många procent uppger att deras företag omsätter 500.000 kr eller mindre per år.

Två tredjedelar har inga planer på att utöka antalet anställda i företaget men i de öppna svaren framkommer att många jobbar aktivt och strategiskt i nätverk och samverkar kring större projekt.

Svårt hitta de första kunderna
När företagarkvinnorna tillfrågas om vad de upplevde som mest besvärligt när de startade företag så svarar 31 procent att det svåraste var att hitta de första kunderna. På andra plats hamnar problematiken kring att få tiden att räcka till.

Eget företag ett sätt att lösa livspusslet?
Av företagarkvinnorna med barn i undersökningen var det 21 procent som startade verksamheten under sin föräldraledighet. Av dessa angav 35 procent att de länge funderat och nu kände att tiden fanns att påbörja det.

Ungefär lika många kvinnor har därefter svarat att de upptäckte ett behov av en vara eller tjänst och bestämde sig själva för att lösa problemet (17 procent), samt att det var ett bra sätt att få ihop familjepusslet (16 procent).

VAB, RUT och stress
En femtedel av kvinnorna som drev företag då de fick barn svarar att de så gott som fick börja om från början med företaget då de kom tillbaka till arbetet. Då barnet/barnen är sjuka väljer mer än hälften (53 procent) av företagarmammorna att inte anmäla vård av sjukt barn (VAB) till Försäkringskassan.

62 procent av respondenterna känner sig stressade över ekonomin och 51 procent över en ständig tidsbrist. För att förenkla sin livssituation hemma uppger 32 procent att de använder, eller planerar att använda, det så kallade RUT-avdraget för hushållsnära tjänster.Frida Haavisto
Driftig.nu i Marknad
Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Svårare för kvinnor få ihop alla delar
När Driftig.nu frågade kvinnorna i undersökningen om orsaken till att så många fler män än kvinnor driver företag i Sverige, hamnar svaret ”det är svårare för kvinnor att få ihop livspusslet samtidigt som man måste jobba hårt för att få igång ett företag” på en överlägsen första plats med över 67 procent.

Närmare 46 procent av deltagarna tror även att kvinnor är räddare för att ta den risk som det innebär att starta företag och 30 procent svarar att kvinnor är mer oroliga för att tappa skyddet från socialförsäkringen. Att det finns för få kvinnliga förebilder som kan visa vägen för andra anses också vara en stor orsak till att färre kvinnor än män driver företag.

Åtgärder för att främja kvinnors företagande

Majoriteten av kvinnorna i undersökningen ser hellre generella förbättringar av det svenska företagsklimatet än särskilda satsningar på kvinnors företagande, men det är en betydande andel som tror att det sistnämnda ändå behövs.

När deltagarna får chansen att peka ut vilken enskild åtgärd de tror skulle gynna kvinnors företagande bäst förespråkar 65 procent generellt förbättrade trygghetssystem för företagare och 55 procent vill att arbetsgivaravgifterna sänks.

Många känner även att för att uppnå jämlikhet måste det ske på en samhällelig nivå, och inte bara i affärslivet. ”Jämställda män”, ”Jämställt föräldraskap” och ”Lika ansvar i hemmet” är några av svaren.


>> Vad tycker du? Diskutera i forumet!

>> Fusk att starta företag med mammapeng - läs artikel på Aftonbladet


Hämta Driftig.nu:s rapport:

pdf Företagare och mamma - hur fungerar det?

 

Senast uppdaterad ( 2010-04-20 )