post-it2.jpg
10 Anledningar Att Utöka Ditt Företags IT Support
(2017-12-12) Skrivet av Norah Arbon
Image and video hosting by TinyPic

Det är ingen chock att många företag idag anställer en it konsult för att förbättra sin itsupport. Det är mycket fördelaktigt och här listas tio stycken anledning till varför man borde utöka IT-supporten via konsult. Du kan få IT-support för driften av ditt företag

1. Minska kostnaden för de anställda
Att ha en avdelning inom IT innebär en hög kostnad, särskilt om man behöver anställa ett flertal personer som är kunniga inom området. Detta innebär avgifter, löner, skatt och avtal. Med en konsult blir generellt kostnaderna lägre och om man enbart är i behov av en it konsult en kortare period är detta möjligt.

2. Öka dina möjligheter
En del företag har egna IT-ingenjörer som oftast är väldigt beroende av att säkerhetsställa kontinuiteten. Vad skulle hända om de är mitt i en kris och en till uppstår? Hur fortsätter företaget när denne har semester eller är sjuk? Eller det vanligaste, vad händer när det uppstår ett problem som de inte kan lösa?

Anlitar man en konsult behöver man inte oroa sig om ett problem uppstår eftersom all kompetens som behövs finns från interna ingenjörer.

3. Intern kompetens och tekniska färdigheter
Teknologin expanderar snabbt och nya programvaror uppgraderas, det är nästan omöjligt för en människa att ha koll på allt. Det är inte ett realistiskt alternativ att ha en heltidsanställd i området som endast är på golvet för att ha koll på upp och nedgångarna, det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket arbete där för att hålla dem sysselsatta.

4. Personalens produktivitet
Vissa företag ger ansvaret för IT till en av de anställda inom företaget. Det kan låta attraktivt, men det är värt att poängtera hur mycket tid de spenderar på att faktiskt lösa problem för resten av teamet istället för att fokusera på sina huvuduppgifter. Hade inte deras tid varit bättre spenderad genom att utveckla företaget?

Att ta hjälp av en konsult ger dig ett produktivt utrymme som låter dig att fokusera på de områden som kan hjälpa företaget att växa.

5. Rekryteringen
Rekryteringen är en tidskrävande, dyr och svår process. Det är inte konstigt att många företag idag har svårt att hitta kompetenta anställda, speciellt inom IT.Utan någon kunskap inom IT, hur ska du veta om en potentiell kandidat har den perfekta blandningen av kompetens och färdighet som behövs, speciellt när IT-kunskaper har en sådan hög efterfrågan?

Genom att välja en konsult så slipper du tänka på sådant och lägger arbetet på ett team som är kvalificerade för att fatta rätt bedömningar av vilka slags färdigheter som behövs för att effektivt hantera ditt IT-nätverk.

6. Den senaste teknologin

Teknologin förbättras och ändras hela tiden. Många företag förlitar sig på att om de har de senaste produkterna och programmen så kommer dem att hålla sig ett steg före konkurrenterna.

För att ligga ett steg före eller bara för att hålla igång företaget, så är det värt att låta ett konsultföretag låta ett värdefullt team av specialister både övervaka och ge förslag om fördelar inom en alltid förändrad marknad.

7. Tilläggstjänster
Trots att ditt nuvarande IT-nätverk kan lösa enstaka problem, har du någonsin funderat över utbudet av tilläggstjänster som hade kunnat göra mer för ditt företag?

Varför inte göra din personal mer mobil genom att ge tillgång till nätverket hemifrån? För att inte tänka på minskningen av löpande kapital- och supportkostnader? Skulle en katastrof uppstå på kontoret, har du då en plan för att säkerhetsställa kontinuiteten?

Det finns en rad olika lösningar som en IT-konsult kan erbjuda för att förbättra effektiviteten, produktiviteten och för att minska både kostnader och risker inom verksamheten dagligen.

8. Proaktiva underhåll
Chanserna är att ditt IT-team har huvudfokus på underhåll och avbrott. I huvudsak betyder detta att problem tas upp när dem väl uppstår, under denna tid är det troligt att företaget och personalens produktivitet har påverkats.

Har man en fjärrövervakning av IT-nätverket dygnet runt, så kan problem identifieras och hanteras även om det skulle påverka användaren. Förutom att nätverket övervakas så kan alla mjukvaruuppdateringar och patch-installationer automatiseras så att nätets integritet upprätthålls medan diagnostik utförs, vilket resulterar till att problem förhindras att uppstå i första hand.

9. Riskhantering
Bara för att man har ett gott samarbete med IT-experter så betyder inte det att du minskar antalet problem. Skulle dock en kris uppstå är det någon annan som ansvarar för att saker och ting skall fungera korrekt i god tid. Med konsult-avtal kan detta sträcka sig till juridiskt ansvar, vilket gör det möjligt för dig att söka skadestånd om något faktiskt skulle gå fel.

10. Fokusera på ditt företag
Då läget i ekonomin ser ut som det gör i nuläget så är det viktigare än någonsin att fokusera på sitt företag och dess kunder. Så glöm inte oron som IT-nätverket har och låt en konsult inom it support ta hand om driften av ditt företag.

Att anlita en it konsult medför ett flertal fördelar, det är bland annat ett bra alternativ när ett behov av mer kompetens finns, samtidigt som man inte vill att kostnaderna ska skena iväg. En it konsult kan vara en investering på lång eller kort sikt beroende på vad företaget i fråga förväntar sig och är i behov av. Vid kriser behöver man rätt kompetens omedelbart, en rekryteringsprocess är både tidskrävande och komplicerad. Att anlita en konsult är betydligt mer effektivt.

[ Tillbaka ]