post-it2.jpg
De 9 mest effektiva sätten att förbättra ditt företags CRM System
(2017-12-14) Skrivet av Norah Arbon
Image and video hosting by TinyPic

CRM, eller Customer Relationship Managment, täcker bland annat in områdena ärendehantering, analyser, rapportering och försäljning. I dagligt tal brukar begreppet CRM-system handla om integrerade data-, mail- och ärendehanteringssystem, men rätt implementerat handlar systemet snarare om ett förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen. Om ett företag har ett bra system kommer företaget att upplevas som effektivt, men det är inte bara att köpa ett CRM-system, installera det och därefter belönas med lyckliga kunder. Det måste anpassas till företaget för att bli effektivt.

Marketing automation

För ett företag som har andra företag som kunder har ofta mässor varit det forum där nya kunder kunnat rekryteras. Företaget har en monter som intresserade kunder besöker, kunder kontaktar därefter, förhoppningsvis, företaget och en affär kan bli möjlig. Ett annat scenario är att mässbesökare lämnar visitkort och du eller dina säljare kontaktar alla kunder som lämnat sina visitkort eller att du eller någon annan på företaget matar in alla presumtiva kunders kontaktuppgifter i företagets adressregister för att senare ta kontakt. Med ett bra, skräddarsytt system är det möjligt att arbeta betydligt effektivare än så här. Ett bra CRM-system tillämpar marketing automation, innehåller kontaktuppgifter till alla företag och dess beslutsfattare, samt är integrerat med ditt företags e postprogram för möjlighet till automail. Men för att detta skall kunna bli verklighet krävs det ett nytt skräddarsytt system eller att du förbättrar ditt företags befintliga system. Här är några tips om vad som kan förbättras.

1. Hela organisationen måste ha tillgång till CRM-systemet

Ett CRM-system berör inte bara försäljning, har ditt företag tillverkning måste även berörda inom produktion ha tillgång till systemet, kundtjänsten måste ha tillgång, inköpare måste ha tillgång systemet och även logistikavdelningen. Vill du spara tid och pengar med marketing automation räcker det inte med tillgång, alla avdelningar måste också ha inflytande över systemet.

2. Hela organisationen måste ha inflytande över CRM-systemet

För att förbättra ditt företags CRM-system räcker det inte med att integrera systemet med din e-postmjukvara för marketing automation. För att förbättra det krävs det att hela företaget integreras och att alla inser att ett CRM-system inte bara handlar om försäljning. Det handlar om kundtillfredsställelse och för att uppnå det räcker det inte med att kunden då och då får mail från marknadsavdelningen. Tekniker hos kundföretaget måste kunna få feedback från tekniker hos ditt företag, din logistikavdelning måste kunna kommunicera med kundens logistikavdelning, dina inköpare måste kunna kommunicera med kunden så att ditt företags produkter kan förbättras. För att lyckas med detta krävs det att alla inom ditt företag har inflytande över hur systemet utformas så att alla får nytta av det.

3. Alla berörda måste få rätt utbildning

Alla anställda som på något sätt berörs av systemet måste givetvis få relevant utbildning och fortbildning i hur systemet används.

4. Synka systemen

För att ett CRM-system skall kunna vara effektivt gäller det att systemet kommunicerar med andra system, system som adressregister, kundregister och givetvis med kalendrar.

5. Uppdatera

CRM-systemet måste ständigt vara uppdaterat. Om en säljare pratat med en kund och lovat kunden en leverans vid en viss tidpunkt, på ett visst datum, till ett visst pris måste detta givetvis finnas dokumenterat i systemet så att nästa person som pratar med kunden vet vad som gäller.

6. Relevans

För effektiv marketing automation krävs det att marketing sker med urskiljning. Om CRM-systemet innehåller mejladresser till alla Sveriges företag är det möjligt att skicka mail till alla dessa företag med erbjudande, men det är att spamma och ingen tycker om spam. Är ditt företag inom till exempel bilreservdelsbranschen är det ingen vits att skicka erbjudanden till blomsteraffärer.

7. Mobilitet

Kräver dina produkter att säljare personligen träffar kunder är det viktigt att dina säljare har tillgång till hela systemet när de är på språng. Ett Cloud-baserat system gör det möjligt att använda systemet även utanför kontoret.

8. Regionalitet

Om personliga kundmöten är nödvändiga kan det vara en fördel att rikta marknadsföringen till ett område inom vilket det är rimligt att tro att säljare har möjlighet att besöka kunder. Ett bra CRM-system är justerat till exempel för marketing automation Skåne och inte för marketing automation Sverige. Så integrera CRM-system med din e-postmjukvara för marketing automation för en effektivare och riktad marketing.

9. Samordning

Ett bra system ger en säljare information om vilka andra kunder som går att besöka när säljaren är på väg på ett långväga kundbesök. Samma sak gäller vid leveranser, går det att leverera till två kunder samtidigt är det givetvis en klar fördel.

För att ditt företags CRM-system skall vara så bra som möjligt krävs det att systemet hela tiden uppdateras, att din personal får kontinuerlig utbildning och vidareutbildning och att du tar kundsynpunkter på allvar och modifierar systemet utifrån kunders önskemål. Har du detta i beaktande kommer du ha ett välsmort system som underlättar ditt företagande.

[ Tillbaka ]