post-it2.jpg
Lek , utveckling och jämställdhet
(2011-04-20) Skrivet av Angela Madsen Jonsson
13 maj månad kommer jag att vara en av föreläsarna på Familjedaghemskonferensen 2011, en konferens för dagbarnvårdare och arbetsledare om lek, utveckling och jämställdhetsarbete. Jag tillsammans med två personal kommer bla berätta om vårt arbete mot jämställd verksamhet och hur vi utformat en checklista för densamma. Konferensen anordnas av Fortbildning ab och äger rum Quality Hotel Globe. Angela Madsen Jonsson www.amjpersonalstyrka.se
[ Tillbaka ]