post-it2.jpg
Vad händer om du hamnar i en krissituation?
(2013-04-14) Skrivet av Ellen Øiesvold Palsén
Idag lever vi i ett informationssamhälle och har i vår vardag omedelbar tillgång till avancerad teknologi och effektiva kommunikationsformer. Vi tar för givet att vi tryggt kan leva och resa utan begränsningar. Vi reser både utanför och innanför landets gränser. Vi byter arbetsgivare, flyttar och har flera vårdgivare under en livstid. Dessvärre saknas det system för att tillvarata behovet av att ha tillgång till personlig och hälsorelaterad information. Men vad händer om du hamnar i en krissituation? Vem vet vilka dina anhöriga är? Vad händer om du blir medvetslös? Hur kommunicerar du din allergi på ett främmande språk? Dessvärre saknas den här informationen ofta när den som mest behövs. http://skandinaviskpersonal.se/foretagsgalleri/world-medical-card/
[ Tillbaka ]